Bevestiging feestavond DB&S - Confirmation à la soirée de fête de la DB&S

Octobre = mois des actions chez DB&S

 

Via onderstaand formulier kan u zich (en uw partner) inschrijven voor onze feestavond op vrijdagavond 01 oktober op onze actie- en feestlocatie in Hooglede-Gits.

Kan u niet aanwezig zijn? Gelieve dit ook even te laten weten via mail naar kristof.deman@dbs-machines.be . We kunnen hiermee dan rekening houden en gaan u dan niet meer hierover contacteren.

Via le formulaire ci-dessous, vous pouvez vous inscrire (ainsi que votre partenaire) à notre fête du vendredi soir 01 octobre à notre lieu d'action et de fête à Hooglede-Gits.

Vous êtes dans l'impossibilité de participer ? Veuillez nous en informer par courrier à l'adresse kristof.deman@dbs-machines.be . Nous pouvons en tenir compte et ne vous recontacterons pas.

 

Vreest u dat het te laat wordt en zoekt u nog overnachting in de buurt? Hier zijn enkele mogelijkheden:
Vous avez peur qu'il soit trop tard et vous cherchez un endroit où rester ? Voici quelques possibilités :

Mercure hotel: https://www.mercureroeselare.be/ 

Parkhotel: https://www.phr.be/

Hotel Vijfwegen: https://www.hotelvijfwegen.be/nl/

Taxi: Euro Taxi Roeselare: 051 69 57 05

 

Bevestigingsformulier DB&S Feestavond / Feuille de confirmation DB&S Soirée de fête

Gegevens