Algemene info

HR-uitdagingen in groeiende KMO’s.

Door Irene Haentjens / 30 apr 2021

“Wat zijn de uitdagingen waar DB&S de dag van vandaag -op vlak van HR- mee te maken krijgt?” Om daar een idee van te krijgen, was het houden van groeigesprekken een belangrijke eerste stap.

“Wat zijn de uitdagingen waar DB&S de dag van vandaag -op vlak van HR- mee te maken krijgt?”
Om daar een idee van te krijgen, was het houden van groeigesprekken een belangrijke eerste stap. Een dikke dankjewel dus aan elk van onze medewerkers om de tijd te nemen, om te reflecteren en dit naar ons terug te koppelen. Wanneer ik dan die groeigesprekken doorlas en het actieplan dat er uit werd opgesteld, gaf het al een eerste inzicht in waar de pijnpunten lagen en wat de termijnen zijn waarin ze kunnen of moeten worden opgelost. Zo bleek een neutraal, discreet aanspreekpunt voor HR-gerelateerde vragen stilletjes aan noodzakelijk te worden, alsook wat directe verlichting van jobtaken bij collega’s op vlak van selectie en rekrutering. Verder toonden de groeigespreken aan dat er meer behoefte was aan het structureren van een onthaal- en opleidingsbeleid, en een eenduidiger, doch voldoende flexibel loon- en voordelenbeleid. Veel noden dus. Iets wat op zijn beurt veel verandering teweeg kan en zal brengen. En verandering is -zoals vaak- niet zonder slag of stoot.


Toen vroeg ik me af: “Zijn deze noden enkel voor DB&S zo?” “Zouden er nog bedrijven zijn van gelijkaardige grootte die met dezelfde uitdagingen te kampen hebben (of hadden)? En hoe gingen die te werk?” Ik vond een studie van Flanders DC en Vlerick Management School en zag toch veel gelijkenissen met de HR-uitdagingen die DB&S vandaag kent. De studie spitst zich toe op groeiende KMO’s en belicht de fases die een organisatie in groei doormaakt en met welke (HR) ‘crisissen’ het te maken krijgt indien het wil blijven groeien. Deze (HR) crisissen kunnen zich binnen de 5 domeinen van HRM (human resource management) bevinden: Werving & selectie, Training & Ontwikkeling, Prestatiemanagement, Beloning & Verloning en Carrièremanagement. De invulling van de HR-praktijken is afhankelijk van de grootte en de groei van de organisatie. Ook de werknemers in de studie gaven aan dat wanneer men evolueert van een zeer kleine naar een kleine onderneming en verder, de vraag rijst naar een beter geregeld personeelsbeleid en een aanspreekpunt waar men terecht kan.


Algemeen wordt er gesteld dat training en ontwikkeling de grootste uitdaging is in bedrijven met een grote groei. In bedrijven van gelijkaardige grootte als ons, blijft on-the-job training, zelfstudie en kennisdeling vaak belangrijker dan externe training. Alsook wordt het gestimuleerd om zelf naar geschikte opleidingen te zoeken en niet te laten van opleidingsbehoeften duidelijk uit te spreken. Hoewel de werknemers het belang van on-the-job training erkennen, is er ook wel nood aan een verder uitgewerkt opleidingsbeleid. Iets wat we hier ook al merkten, en stappen in gezet hebben en nog aan het zetten zijn. Op vlak van verloning komt ook het belang van extralegale voordelen en de flexibiliteit naar boven, net als in de groeigesprekken. Iets waar we op dit moment ook kennis over aan het inwinnen zijn om deze op een eerlijke en duidelijke manier aan te kunnen bieden.


Samenvattend vertelt de studie eigenlijk dat de grootste uitdagingen voor bedrijven in groei, het in dezelfde richting van de neuzen zetten is. Hoe onwennig het ook kan aanvoelen, om de eerste stap richting delegeren te durven en te kunnen zetten, om strategieën en processen uit te bouwen, om medewerkers te sensibiliseren het heft in eigen handen te nemen en dit alles met voldoende ondersteuning voor en terugkoppeling naar onze medewerkers. En laat dat nu iets zijn waar we heel binnenkort werk van zullen maken. Want communication blijft key! Soon to be continued dus…

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen